1. Home
  2. Products
  3. Analysator för e-posthuvuden

E-posthuvudanalysator

Spåra IP-adressen från ett e-postmeddelande samt information om dess avsändare, mottagare, servrar och mer.

Ladda upp en e-postmeddelandefil i EML- eller Outlook MSG-format genom att antingen:

  • dra och släppa e-postmeddelandet direkt från en app som Thunderbird eller Outlook.
  • Ladda ner och spara meddelandet från ett e-postprogram på skrivbordet eller till och med en webbklient (som Gmail).
Notera:

Headeranalys är endast möjlig om mejlet har tagits emot från någon. Egenskapade EML/MSG-filer kommer inte att innehålla några rubriker för analys.

Vi presenterar den innovativa applikationen för analys av e-posthuvuden

I den digitala tidsåldern har e-post blivit en oumbärlig del av våra liv och fungerar som ett primärt kommunikationssätt för personliga och professionella ändamål. Det är dock inte många som är medvetna om sina dolda detaljer och den resa de gör när de går på internet. Vår avancerade Email Headers Analyzer-applikation är designad för att avslöja hemligheterna som är gömda i sådana meddelandefiler, vilket ger användarna värdefulla insikter och förbättrar deras förståelse för leveransprocesser.

Vad är ett e-posthuvud?

Ett e-posthuvud är ett textblock som innehåller metadata om ett e-postmeddelande. Den innehåller teknisk information om meddelandet, såsom avsändarens och mottagarens e-postadresser, datum- och tidsstämplar, ämnesraden och annan information om meddelandets leverans, routing och innehållstyp. Rubriken är vanligtvis dold i de flesta e-postklienter men kan lätt nås med specialiserade verktyg som vår e-posthuvudanalysator. Rubrikerna är viktiga för att felsöka problem, verifiera meddelandenas äkthet och spåra meddelandets sökväg från avsändaren till mottagaren.

Vilken information finns vanligtvis i en rubrik?

Från:avsändarens namn och adress
Till:mottagarens namn och adress
Ämne: en kort beskrivning av huvudidén i meddelandets innehåll
Datum:datum och tid då meddelandet skickades
Meddelande-ID:dess unika identifikationsnummer
MIME-version: versionen av MIME-protokollet (Multipurpose Internet Mail Extensions) som används för att skicka meddelandet
Innehållstyp:typen av innehåll, till exempel text eller HTML
Svara till:e-postadress som svar kan skickas till
CC/BCC: karbonkopia och/eller blind karbonkopia med namn och adresser till mottagarna som kommer att få kopian av dokumentet antingen med eller utan att andra mottagare vet om det
Mottagen: Detaljer om servrarna som meddelandet rörde sig genom på väg till den avsedda mottagaren

Hur fungerar applikationen?

En e-postfil, som laddas upp för analys, överförs säkert till vår server. Vår server använder ett specialiserat bibliotek för att läsa meddelandefiler, som stöder ett brett utbud av e-postformat. Detta säkerställer att användarnas filer läses korrekt, eftersom biblioteket är väletablerat, flitigt använt och har fått många buggar lösta över tiden, vilket garanterar den högsta nivån av filstöd.

Användare kan vara säkra på säkerheten för sina filer, eftersom vår applikation inte lagrar dem på disk eller delar dem med någon tredje part. Analysatorn läser omedelbart deras rubriker och raderar omedelbart filen från minnet. För närvarande fokuserar applikationen på rubriker som innehåller information om servrarna som är involverade i e-postöverföringen.

Vanligtvis går meddelanden inte direkt från avsändaren till mottagaren, utan passerar snarare genom flera mellanliggande servrar. Informationen om dessa servrar kan vara ganska användbar, och vår applikation visar inte bara listan över dessa servrar utan samlar också in så mycket ytterligare information som möjligt. För varje server får applikationen sin IP-adress och domännamn (om tillgängligt). Baserat på IP-adressen strävar vi efter att bestämma serverns geografiska plats, vilket gör att vi kan konstruera en geografisk rutt för din e-posts resa.

Dessutom hämtar vi Whois-information för varje domännamn, vilket gör det möjligt för användare att ta reda på hur länge domänen har varit registrerad, identifiera dess ägare, registrator och andra användbara detaljer. All erhållen information visas på en karta och som en lista över servrar. Användare kan utforska varje server mer i detalj genom att helt enkelt klicka på önskad server eller använda musen.

För att förbättra användarupplevelsen kommer servern som visas vid varje givet tillfälle att markeras på kartan i en annan färg. Detta gör det lättare att spåra mejlets resa och lära sig mer om infrastrukturen som stödjer vår dagliga kommunikation.

Features

Vad kan applikationen göra?

Kontrollera ett e-postmeddelande för äkthet

Genom att spåra IP-adresser och undersöka avsändardomäner och autentiseringsinformation kan appen snabbt avgöra om innehållet kommer från en legitim källa eller inte. Detta är särskilt användbart för personer och organisationer som vill identifiera och ta bort skräppost snabbt och undvika att ta emot annan oönskad eller irrelevant information.

Identifiera domännamn för servrar

Vår app kan identifiera domännamnen på servrar som meddelandet passerade på väg från en avsändare till en mottagare. Den söker efter ägaren till domännamnet i den offentliga databasen Whois och visar den på skärmen. På så sätt kan du upptäcka källan till dokumentet.

Upptäck serverproblem

Det hjälper användare att upptäcka och undersöka serverproblem, som e-postleveransfel, skräppostfiltreringsproblem, nätfiskeattacker, etc. Denna information kan hjälpa till att lösa problem med en server och därmed förbättra e-postprestanda för effektiv infrastruktur och meddelandeleveranshantering.

Hantera din post effektivt

Om du letar efter ett sätt att hantera din e-post mer effektivt, är vår analysator ett måste-ha verktyg, antingen för individuella eller affärsändamål. Det är ett kraftfullt verktyg för dem som vill få insikter i världen av postöverföring. Genom att avslöja den dolda informationen i dess rubriker kan användare bättre förstå de komplexa processer som sker bakom kulisserna, vilket säkerställer en mer omfattande och informerad strategi för e-posthantering.

Vår applikation fungerar för rubriker från olika klienter, inklusive Gmail, Outlook och Thunderbird.

Varför är det viktigt att analysera e-postrutten?

Att analysera rutten för ett e-postmeddelande är viktigt av flera skäl. Här är några exempel:

  • Identifiera avsändaren: Att analysera e-postrubrikerna kan hjälpa till att identifiera den verkliga avsändaren av ett e-postmeddelande. Detta kan vara användbart i fall där avsändarens e-postadress kan vara förfalskad eller vilseledande. Till exempel kan ett e-postmeddelande som påstår sig vara från "someone@gmail.com" identifieras som misstänkt om e-postrubrikerna avslöjar att det faktiskt härstammar från en annan domän.
  • Förstå avsändarens infrastruktur: E-postrubrikerna kan avslöja information om avsändarens e-postserver och sökvägen e-postmeddelandet tog för att nå mottagaren. Detta kan ge insikter i avsändarens IT-infrastruktur, vilket kan vara användbart för felsökning av tekniska problem eller för att förstå avsändarens tekniska kapacitet.
  • Upptäcka nätfiskeförsök: Många phishing-försök involverar falska e-postadresser. Genom att analysera e-postrubrikerna kan mottagarna potentiellt identifiera dessa försök och undvika att falla för dessa bedrägerier.
  • Identifiera den geografiska platsen: Ibland kan IP-adresserna i e-postrubrikerna användas för att identifiera den geografiska platsen för avsändaren eller servrarna e-postmeddelandet passerade genom. Detta kan vara användbart i vissa undersökande eller kriminaltekniska sammanhang.

Email Header analys och säkerhet

Att analysera e-postrubriker kan vara en viktig del av att upprätthålla e-postsäkerhet. Genom att förstå sökvägen ett e-postmeddelande tog för att nå mottagaren kan användare identifiera potentiella säkerhetshot, till exempel obehöriga reläer, misstänkta domäner eller andra tecken på skadlig aktivitet.

Det finns ett välkänt problem med e-postkryptering. Tyvärr använder e-postservrar vanligtvis inte end-to-end-krypteringsalgoritmer. De använder Transport Layer Security istället. Men vad betyder det för användaren?

Det betyder att e-postmeddelandet krypteras endast medan det överförs mellan två e-postservrar. När den når servern dekrypteras den och krypteras igen för att skickas till nästa. Denna process upprepas tills e-postmeddelandet når den slutliga mottagaren.

Det är här e-postrubrikerna spelar in. De innehåller information om servrarna som e-postmeddelandet passerade genom. Genom att analysera dessa rubriker kan användare identifiera eventuella säkerhetshot eller attacker, vilket kan vara användbart för att skydda deras personliga eller affärsdata.

Det är dock viktigt att notera att även om det är en potentiell sårbarhet, är attacker av denna typ relativt sällsynta och TLS-kryptering ger fortfarande en betydande säkerhetsnivå. Men det är alltid bättre att vara säker än ledsen.

How it works

Hur använder jag Email Headers Analyzer?

STEP 1

Spara meddelandet i en fil

Spara e-postmeddelandet du vill spåra från e-postklienten till disk i eml- eller msg-format.

STEP 2

Öppna appen.

Öppna analysverktyget i din webbläsare.

STEP 3

Ladda upp meddelandet

Klicka på knappen Ladda upp e-postmeddelande. Hitta den tidigare sparade filen på disken med tillägget eml eller msg och tryck på Öppna.

STEP 4

Vänta på resultat

Vänta tills verktyget analyserar innehållet och genererar en rapport som visar alla fält i e-posthuvudet.

Frequently asked questions

Hitta svar på dina frågor om appen

Varför behöver jag använda en e-posthuvudanalysator?

E-posthuvudanalysatorer kan hjälpa dig att identifiera källan till ett e-postmeddelande, leta efter tecken på skräppost eller nätfiske och verifiera ett e-postmeddelandes äkthet. Det kan också hjälpa till att identifiera potentiella säkerhetshot eller attacker, vilket kan vara användbart för att skydda dina personliga eller affärsdata.

Hur hittar jag skadliga e-postmeddelanden?

För att hitta skadliga e-postmeddelanden kan du leta efter eventuella misstänkta aktiviteter i e-posthuvudet. Kontrollera om det inte stämmer överens i avsändarens IP-adress, domännamn eller e-postklient som användes för att skicka meddelandet. Du kan också kontrollera om det finns några obehöriga ändringar i e-posthuvudet, till exempel ändringar av e-postrutten eller autentiseringsmekanismer som används vid överföringen. Genom att analysera e-posthuvudet med vår Email Header Analyzer kan du identifiera potentiella säkerhetshot eller attacker och vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personliga eller affärsdata.

Hur spårar jag en e-postkälla?

Följ stegen som beskrivs i avsnittet "HUR DET FUNGERAR" på huvudsidan i vår Email Headers Analyzer-applikation. Ladda upp filen och analysera rubrikinformationen som tillhandahålls av verktyget. Leta efter avsändarens IP-adress, domännamn och e-postklient som användes för att skicka meddelandet. Använd avsändarens IP-adress för att bestämma avsändarens ungefärliga plats med hjälp av ett geolokaliseringsverktyg.

Innehåller e-postrubriker IP-adress?

Ja, informationen i e-posthuvudet inkluderar IP-adressen till e-postservern som skickade meddelandet. IP-adressen kan användas för att identifiera avsändarens ungefärliga plats, vilket kan vara användbart för att fastställa äktheten av e-postmeddelandet och upptäcka eventuella säkerhetshot eller attacker.