1. Home
  2. Products
  3. Analyzátor hlaviček e-mailů

Analyzátor záhlaví e-mailů

Sledujte IP adresu z e-mailu a také informace o jeho odesílateli, příjemcích, serverech a dalších.

Nahrajte soubor e-mailové zprávy ve formátu EML nebo Outlook MSG buď:

  • přetažením e-mailu přímo z aplikace, jako je Thunderbird nebo Outlook.
  • Stažení a uložení zprávy z poštovní aplikace pro stolní počítače nebo dokonce z webového klienta (jako je Gmail).
Poznámka:

Analýza záhlaví je možná pouze v případě, že e-mail byl od někoho přijat. Vlastní soubory EML/MSG nebudou obsahovat žádné hlavičky pro analýzu.

Představujeme inovativní aplikaci pro analýzu záhlaví e-mailů

V digitálním věku se e-maily staly nepostradatelnou součástí našich životů a slouží jako primární způsob komunikace pro osobní i profesní účely. Málokdo si však uvědomuje jejich skryté detaily a cestu, kterou při procházení internetu udělají. Naše pokročilá aplikace Email Headers Analyzer je navržena tak, aby odhalila tajemství skrytá v takových souborech zpráv, poskytla uživatelům cenné poznatky a zlepšila jejich porozumění procesům doručování.

Co je hlavička e-mailu?

Záhlaví e-mailu je blok textu, který obsahuje metadata o e-mailové zprávě. Zahrnuje technické informace o zprávě, jako je poštovní adresa odesílatele a příjemce, datum a časová razítka, předmět a další podrobnosti o doručení zprávy, směrování a typu obsahu. Záhlaví je ve většině e-mailových klientů obvykle skryto, ale lze k němu snadno přistupovat pomocí specializovaných nástrojů, jako je náš analyzátor záhlaví e-mailů. Záhlaví jsou důležitá pro odstraňování problémů, ověřování pravosti zpráv a sledování cesty zprávy od odesílatele k příjemci.

Jaké informace jsou obvykle obsaženy v záhlaví?

Z:jméno a adresu odesílatele
Na:jméno a adresu příjemce
Předmět: krátký popis hlavní myšlenky obsahu zprávy
Datum:datum a čas odeslání zprávy
ID zprávy:jeho jedinečné identifikační číslo
MIME verze: verze protokolu MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) použitého k odeslání zprávy
Typ obsahu:typ obsahu, například text nebo HTML
Odpovědět:e-mailovou adresu, na kterou lze zasílat odpovědi
Kopie/skrytá kopie: kopie a/nebo skrytá kopie se jmény a adresami příjemců, kteří obdrží kopii dokumentu buď s nebo bez toho, že by o tom ostatní příjemci věděli
Přijato: Podrobnosti o serverech, přes které se zpráva přesunula na cestu k zamýšlenému příjemci

Jak aplikace funguje?

Soubor pošty, který je nahrán pro analýzu, je bezpečně přenesen na náš server. Náš server využívá specializovanou knihovnu pro čtení souborů zpráv, která podporuje širokou škálu e-mailových formátů. To zajišťuje přesné čtení souborů uživatelů, protože knihovna je dobře zavedená, široce používaná a v průběhu času byla vyřešena řada chyb, což zaručuje nejvyšší úroveň podpory souborů.

Uživatelé si mohou být jisti bezpečností svých souborů, protože je naše aplikace neukládá na disk ani je nesdílí s žádnými třetími stranami. Analyzátor okamžitě přečte jejich záhlaví a okamžitě vymaže soubor z paměti. V současné době se aplikace zaměřuje na hlavičky obsahující informace o serverech zapojených do přenosu pošty.

Zprávy obvykle necestují přímo od odesílatele k příjemci, ale procházejí více zprostředkujícími servery. Informace o těchto serverech mohou být docela užitečné a naše aplikace nejen zobrazuje seznam těchto serverů, ale také shromažďuje co nejvíce dalších informací. Pro každý server získá aplikace jeho IP adresu a název domény (pokud je k dispozici). Na základě IP adresy se snažíme určit geografickou polohu serveru, což nám umožňuje sestavit geografickou trasu cesty vašeho e-mailu.

Navíc pro každý název domény získáváme informace Whois, což uživatelům umožňuje zjistit, jak dlouho je doména registrována, identifikovat jejího vlastníka, registrátora a další užitečné podrobnosti. Všechny získané informace jsou zobrazeny na mapě a jako seznam serverů. Uživatelé mohou prozkoumat každý server podrobněji jednoduchým kliknutím na požadovaný server nebo pomocí myši.

Pro zlepšení uživatelského zážitku bude server, který je v daný okamžik zobrazen, na mapě zvýrazněn jinou barvou. To usnadňuje sledování cesty e-mailu a dozvědět se více o infrastruktuře, která podporuje naši každodenní komunikaci.

Features

Co aplikace umí?

Zkontrolujte pravost e-mailové zprávy

Sledováním IP adres a zkoumáním domén odesílatelů a ověřovacích informací může aplikace rychle určit, zda obsah pochází z legitimního zdroje či nikoli. To je užitečné zejména pro lidi a organizace, které chtějí rychle identifikovat a odstranit spam a vyhnout se přijímání dalších nežádoucích nebo irelevantních informací.

Identifikujte názvy domén serverů

Naše aplikace dokáže identifikovat názvy domén serverů, kterými zpráva prošla na cestě od odesílatele k příjemci. Vyhledá vlastníka názvu domény ve veřejné databázi Whois a zobrazí jej na obrazovce. Tímto způsobem můžete zjistit zdroj dokumentu.

Zjistěte problémy se serverem

Pomáhá uživatelům odhalit a prozkoumat problémy se serverem, jako jsou selhání doručování pošty, problémy s filtrováním nevyžádané pošty, phishingové útoky atd. Tyto informace mohou pomoci vyřešit problémy se serverem, a tak zlepšit výkon e-mailu pro efektivní infrastrukturu a správu doručování zpráv.

Spravujte svou poštu efektivně

Pokud hledáte způsob, jak efektivněji spravovat svou poštu, pak je náš analyzátor nezbytným nástrojem pro individuální nebo obchodní účely. Je to mocný nástroj pro ty, kteří chtějí nahlédnout do světa přenosu pošty. Odhalením skrytých informací v hlavičkách mohou uživatelé lépe porozumět složitým procesům, které se odehrávají v zákulisí, a zajistit tak komplexnější a informovanější přístup ke správě e-mailů.

Naše aplikace funguje pro hlavičky z různých klientů, včetně Gmailu, Outlooku a Thunderbirdu.

Proč je důležitá analýza e-mailové trasy?

Analýza trasy e-mailu je důležitá z několika důvodů. Zde je několik příkladů:

  • Identifikace odesílatele: Analýza záhlaví e-mailů může pomoci identifikovat skutečného odesílatele e-mailu. To může být užitečné v případech, kdy může být e-mailová adresa odesílatele falešná nebo zavádějící. Například e-mail, který tvrdí, že pochází z „someone@gmail.com“, může být identifikován jako podezřelý, pokud záhlaví e-mailu odhalí, že skutečně pochází z jiné domény.
  • Pochopení infrastruktury odesílatele: Hlavičky e-mailů mohou odhalit informace o e-mailovém serveru odesílatele a cestě, kterou se e-mail ubíral, aby se dostal k příjemci. To může poskytnout informace o IT infrastruktuře odesílatele, což může být užitečné pro řešení technických problémů nebo pro pochopení technických možností odesílatele.
  • Detekce pokusů o phishing: Mnoho pokusů o phishing zahrnuje falešné e-mailové adresy. Analýzou záhlaví e-mailů, příjemci mohou potenciálně identifikovat tyto pokusy a vyhnout se těmto podvodům.
  • Identifikace geografické polohy: Někdy lze IP adresy v záhlaví e-mailů použít k identifikaci geografické polohy odesílatele nebo serverů, kterými e-mail prošel. To může být užitečné v určitých vyšetřovacích nebo forenzních kontextech.

Analýza a zabezpečení hlavičky e-mailu

Analýza záhlaví e-mailů může být důležitou součástí udržování zabezpečení e-mailů. Pochopením cesty, kterou se e-mail ubíral k příjemci, mohou uživatelé identifikovat potenciální bezpečnostní hrozby, jako jsou neoprávněná relace, podezřelé domény nebo jiné známky škodlivé činnosti.

Existuje dobře známý problém se šifrováním e-mailů. E-mailové servery bohužel obvykle nepoužívají šifrovací algoritmy typu end-to-end. Místo toho používají Transport Layer Security. Co to však znamená pro uživatele?

Znamená to, že e-mail je šifrován pouze v době, kdy je přenášen mezi dvěma e-mailovými servery. Jakmile se dostane na server, je znovu dešifrován a znovu zašifrován, aby byl odeslán na další. Tento proces se opakuje, dokud e-mail nedosáhne konečného příjemce.

Zde vstupují do hry hlavičky e-mailů. Obsahují informace o serverech, kterými e-mail prošel. Analýzou těchto záhlaví mohou uživatelé identifikovat jakékoli potenciální bezpečnostní hrozby nebo útoky, které mohou být užitečné při ochraně jejich osobních nebo obchodních údajů.

Je však důležité si uvědomit, že i když se jedná o potenciální zranitelnost, útoky této povahy jsou relativně vzácné a šifrování TLS stále poskytuje významnou úroveň zabezpečení. Ale vždy je lepší být v bezpečí, než litovat.

How it works

Jak mohu používat nástroj Email Headers Analyzer?

STEP 1

Uložte zprávu do souboru

Uložte e-mail, který chcete trasovat, z poštovního klienta na disk ve formátu eml nebo msg.

STEP 2

Otevřete aplikaci.

Otevřete nástroj analyzátor ve svém webovém prohlížeči.

STEP 3

Nahrajte zprávu

Klikněte na tlačítko Nahrát e-mailovou zprávu. Najděte dříve uložený soubor na disku s příponou eml nebo msg a stiskněte Otevřít.

STEP 4

Počkejte na výsledky

Počkejte, až nástroj analyzuje obsah a vygeneruje zprávu, která zobrazí všechna pole hlavičky e-mailu.

Frequently asked questions

Najděte odpovědi na své otázky o aplikaci

Proč musím používat analyzátor záhlaví emailu?

E-mailové analyzátory záhlaví vám pomohou identifikovat zdroj e-mailové zprávy, zkontrolovat známky spamu nebo phishingu a ověřit pravost e-mailu. Může také pomoci při identifikaci jakýchkoli potenciálních bezpečnostních hrozeb nebo útoků, což může být užitečné při ochraně vašich osobních nebo obchodních dat.

Jak najdu škodlivé e-maily?

Chcete-li najít škodlivé e-maily, můžete hledat jakoukoli podezřelou aktivitu v záhlaví e-mailu. Zkontrolujte případné neshody v IP adrese odesílatele, názvu domény nebo e-mailového klienta použitého k odeslání zprávy. Můžete také zkontrolovat, zda nedošlo k neoprávněným úpravám hlavičky e-mailu, jako jsou změny v cestě e-mailu nebo ověřovacích mechanismů používaných při přenosu. Analýzou hlavičky e-mailu pomocí našeho analyzátoru e-mailových hlaviček můžete identifikovat jakékoli potenciální bezpečnostní hrozby nebo útoky a přijmout vhodná opatření k ochraně vašich osobních nebo obchodních údajů.

Jak mohu sledovat zdroj e-mailu?

Postupujte podle kroků popsaných v části „JAK TO FUNGUJE“ na hlavní stránce naší aplikace Email Headers Analyzer. Nahrajte soubor a analyzujte informace v záhlaví poskytnuté nástrojem. Vyhledejte IP adresu odesílatele, název domény a e-mailového klienta použitého k odeslání zprávy. Pomocí adresy IP odesílatele určete přibližnou polohu odesílatele pomocí nástroje pro geolokaci.

Obsahují hlavičky e-mailů IP adresu?

Ano, informace v záhlaví e-mailu zahrnují IP adresu e-mailového serveru, který zprávu odeslal. IP adresu lze použít k identifikaci přibližné polohy odesílatele, což může být užitečné při určování pravosti e-mailu a odhalování případných bezpečnostních hrozeb nebo útoků.